"TECHNIQUE MATRIX" Driver's License

DRIFT+ライセンス取得者

I D NAME 取得日
DP 00001 YUICHI NAITO 2017/03/10
DP 00002 YOSHINORI KAWASUJI 2017/03/10
DP 00003 MANABU SATO 2017/03/10
DP 00004 YOSUKE ISHIZAWA 2017/03/10
DP 00005 YASUNORI ICHIKAWA 2017/03/10
DP 00006 KATSUNOBU CHIBA 2017/03/10
DP 00007 MAKOTO TADA 2017/03/10
DP 00008 HUMIHIRO KAWAGUCHI 2017/03/11
DP 00009 TADAAKI KOIWA 2017/03/11
DP 00010 KOUTA KAWAGUCHI 2017/03/11
DP 00011 SHIGEKI TAKAHASHI 2017/03/11
DP 00012 KENTA NAGISA 2017/03/14
DP 00013 YUSAKU NAGAI 2017/04/05
DP 00014 HARUKA OYA 2017/04/05
DP 00015 SEI IMAKITA 2017/04/20
DP 00016 KYOUHEI CHIBA 2017/04/20
DP 00017 KAZUHIRO MICHITA 2017/05/05
DP 00018 SHOICHI KANNO 2017/06/10
DP 00019 ITSUKI ADACHI 2017/06/10
DP 00020 SHIGEKI TAKANO 2017/06/10
DP 00021 SEIYA KOBAYASHI 2017/06/10
DP 00022 SHIBUKI KIMURA 2017/06/11
DP 00023 BUNTA NAKAMURA 2017/06/11
DP 00024 MASAHIRO FUKUSHIMA 2017/06/11
DP 00025 RYUTO SAKURAI 2017/06/11
DP 00026 WATARU TAMURA 2017/06/11
DP 00027 HIKARU HOSHI 2017/06/10
DP 00028 JUNICHI KANNO 2017/06/10
DP 00029 HIROSHI SUZUKI 2017/06/10
DP 00030 RYUYA SAKAGUCHI 2017/06/10
DP 00031 KAITO TAKAHASHI 2017/09/09
DP 00032 SYOUKEI AOKI 2017/09/10
DP 00033 HODAKA ISHIJIMA 2017/09/10
DP 00034 KANATO HIROKI 2017/09/10
DP 00035 TAKANOBU SUGIYAMA 2017/10/07
DP 00036 YUJI NONAKA 2017/10/07
DP 00037 KAZUYOSHI ITO 2017/10/07
DP 00038 KAZUKI RYUUGE 2017/10/07
DP 00039 SHIGERU NAKAMURA 2017/10/07
DP 00040 KAZUMI HORIUCHI 2017/10/08
DP 00041 HIDEAKI YOKOTA 2017/10/08
DP 00042 TAKAYUKI SUZUKI 2017/10/08
DP 00043 TAKAYUKI IWASAKI 2017/10/09
DP 00044 YOSHIKI NISHIYAMA 2017/11/03
DP 00045 MASAFUMI YOSHIDA 2017/11/03
DP 00046 MAO TSUKADA 2017/11/03
DP 00047 TAKASHI KANEKO 2017/11/03
DP 00048 YASUTAKA MORIYA 2017/11/03
DP 00049 MITSUO SHIMIZU 2017/11/03
DP 00050 KENKICHI TAKAHASHI 2017/11/03
DP 00051 KOUJI NAGAI 2017/11/05
DP 00052 HIDEKI NAGAI 2017/11/05
DP 00053 SHOTA KAWAI 2017/11/05
DP 00054 MITSUO HATANO 2017/11/05
DP 00055 MICHITAKA NISHIGAKI 2017/11/05
DP 00056 SHINICHI HATANO 2017/11/05
DP 00057 KIMIO MATSUMOTO 2017/11/05
DP 00058 YASUNORI OONO 2017/11/05
DP 00059 YUJI KAKENO 2017/11/05
DP 00060 FUMIYA KUMAGAI 2017/11/05
DP 00061 KOSEI KANAYA 2017/12/09
DP 00062 KATSUHIRO ASHIKAWA 2017/12/09
DP 00063 HIROAKI NAGAYAMA 2017/12/09
DP 00064 KENICHI SASAKI 2017/12/09
DP 00065 KOKI OGUCHI 2017/12/09
DP 00066 NORIAKI MORITA 2017/10/1
DP 00067 SYAM P.YAHYA 2017/12/10
DP 00068 Yiu Fung Wong 2017/12/10
DP 00069 Hin Kit Choi 2017/12/10
DP 00070 Hok Yin Lee 2017/12/10
DP 00071 Drew Shy 2017/12/10
DP 00072 Leo Zii 2017/12/10
DP 00073 FUMIYA YAMAGUCHI 2017/12/10
DP 00074 KEISUKE IKEDA 2017/12/10
DP 00075 JUNJI TSUZUKI 2018/03/18
DP 00076 Jung Sung Wook 2018/06/23
DP 00077 NORITADA NODA 2018/09/15
DP 00078 NAOKO MACHIDA 2018/09/15
DP 00079 HIDEKI NISHINA 2018/09/16
DP 00080 TAKAHIRO KAWAKAMI 2018/09/15
DP 00081 MASAKAZU SOUTOME 2018/09/15
DP 00082 SHIGEFUMI AKIU 2018/10/04
DP 00083 YUYA KIMURA 2018/10/04
DP 00084 YUTAKA TAKIZAWA 2018/10/04
DP 00085 JUN ASANO 2018/10/04
DP 00086 MINORU SOUJIMA 2018/10/04


License TOP
 
 


 
■2016 Japan R/C Drift Community. All rights Reserved. ■http://rcdc-jp.com ■プライバシーポリシー